CHI BỘ

IMG_4655

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Thực hiện Quyết định số 363 – QĐ/HU ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc kết nạp đảng viên, được sự nhất trí và chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Giao…
21761642_1977726739179205_436456282397861543_n

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2020

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2020   Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy Giao Thủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy…

CHI BỘ

ĐẢNG BỘ XÃ GIAO HÀ               DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018 CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC      STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Ngành, chuyên ngành đào tạo Chức…