Hoạt động ngoại khóa

17990999_1241781615939224_2592706078321261273_n

CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM TRONG TỈNH

THẦY VÀ TRÒ CÙNG CHA MẸ HỌC SINH ĐI TRẢI NGHIỆM TRONG TỈNH Thực hiện chủ đề năm học 2016-2017: “Chú trọng kỷ cương, nền nếp nâng cao chất lượng đại trà làm nền tảng vững chắc thúc đẩy chất lượng mũi…