Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 19/11 -> 24/11/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 19/11 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp. Giao lưu nghệ thuật…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 12/11 -> 17/11/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 12/11 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 13/11 Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 05/11 -> 10/11/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 05/11 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 06/11 Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 29/10 -> 03/11/2018) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 29/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 30/10 Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 22/10 ->27/10/2018) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 22/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 23/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 15/10 ->20/10/2018) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 15/10 Chào cờ.  Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS. Phát động Hội dạy – Hội học. Lên lớp.