Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 15/10 ->20/10/2018) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 15/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 16/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 08/10 ->14/10/2018) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 08/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 09/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 01/10 ->06/10/2018) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 01/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 02/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 24/9 ->29/9/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 24/9 Nghỉ  Tết Trung thu BGH BA 25/9 Lên lớp Lên lớp BGH TƯ 26/9 Lên lớp Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 17/9 ->22/9/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 17/9 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 18/9 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ ngày 10/9 ->14/9/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 10/9 Chào cờ. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 11/9 Lên lớp Lên lớp BGH TƯ 12/9 BGH dự…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 03/9 ->08/9/2018) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 03/9 Nghỉ Quốc khánh 02/9 BGH BA 04/9 Chuẩn bị cho khai giảng BGH TƯ 05/9 Khai…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35D

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35D (Từ ngày 28/5-> 02/6/2018) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 28/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Duyệt học bạ lớp 1,2,3 Lên lớp. BGH BA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35C

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35C (Từ ngày 21> 26/5/2018) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 21/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp Lên lớp BGH BA 22/5 Lên lớp Lế trao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35B

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 B (Từ ngày 14-> 19/5/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 14/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 15/5 Lên lớp. Lên…