Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35B

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35B (Từ ngày 14-> 19/5/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 14/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 15/5 KTĐK cuối năm KTĐK…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 07-> 12/5/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 07/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 08/5 Lên lớp. Đ/c Du…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 30/4-> 05/5/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 30/4 Nghỉ lễ Đ/c Huế BA 01/5 TƯ 02/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH NĂM 03/5 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 23-> 28/4/2018) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 23/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 24/4 Lên lớp. Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 16-> 21/4/2018) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 16/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 17/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 09-> 15/4/2018) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 09/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 10/4 Lên lớp. Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 02-> 07/4/2018) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 02/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 03/4 Lên lớp. Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 26 -> 31/3/2018) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 26/3 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 27/3 Lên lớp. Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 19 -> 24/3/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 19/3 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 20/3 Lên lớp. Đón…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 12 -> 17/3/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 12/3 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 13/3 Lên lớp. Lên…