Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 19/11 -> 24/11/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 19/11 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp. Giao lưu nghệ thuật…