Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 12/11 -> 17/11/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 12/11 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 13/11 Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 05/11 -> 10/11/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 05/11 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 06/11 Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 29/10 -> 03/11/2018) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 29/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 30/10 Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 22/10 ->27/10/2018) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 22/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 23/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 15/10 ->20/10/2018) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 15/10 Chào cờ.  Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS. Phát động Hội dạy – Hội học. Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 08/10 ->14/10/2018) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 08/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 09/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 01/10 ->06/10/2018) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 01/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 02/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 24/9 ->29/9/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 24/9 Nghỉ  Tết Trung thu BGH BA 25/9 Lên lớp Lên lớp BGH TƯ 26/9 Lên lớp Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 17/9 ->22/9/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 17/9 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 18/9 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ ngày 10/9 ->14/9/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 10/9 Chào cờ. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 11/9 Lên lớp Lên lớp BGH TƯ 12/9 BGH dự…