Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 08 -> 13/01/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 08/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 09/01 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 01 -> 06/01/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 01/01 Nghỉ Tết Dương lịch BGH BA 02/01 Lên lớp. Lên lớp. BGH TƯ 03/01 KTĐK khối…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 25 -> 30/12/2017) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 25/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 26/12 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ ngày 18-> 23/12/2017) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 18/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 19/12 Lên lớp. Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 11-> 16/12/2017) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 11/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 12/12 Lên lớp. Nộp…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 04-> 09/12/2017) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 04/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 05/12 Lên lớp. Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 27/11 -> 02/12/2017) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 27/11 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 28/11 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 20 ->25/11/2017) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 20/11 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 21/11 Lên lớp. Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 13/11 ->19/11/2017) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI  13/11 Chào cờ. Giao lưu            phát  triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 06/11 ->11/11/2017) Lớp trực tuần: 4B Sinh hoạt các CLB THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI  06/11 Chào cờ. Giao lưu               phát  triển năng lực…