Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35D

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35D (Từ ngày 28/5-> 02/6/2018) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 28/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Duyệt học bạ lớp 1,2,3 Lên lớp. BGH BA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35C

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35C (Từ ngày 21> 26/5/2018) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 21/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp Lên lớp BGH BA 22/5 Lên lớp Lế trao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35B

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 B (Từ ngày 14-> 19/5/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 14/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 15/5 Lên lớp. Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35B

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35B (Từ ngày 14-> 19/5/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 14/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 15/5 KTĐK cuối năm KTĐK…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 07-> 12/5/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 07/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 08/5 Lên lớp. Đ/c Du…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 30/4-> 05/5/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 30/4 Nghỉ lễ Đ/c Huế BA 01/5 TƯ 02/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH NĂM 03/5 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 23-> 28/4/2018) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 23/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 24/4 Lên lớp. Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 16-> 21/4/2018) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 16/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 17/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 09-> 15/4/2018) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 09/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 10/4 Lên lớp. Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 02-> 07/4/2018) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 02/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 03/4 Lên lớp. Lên lớp.