Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 05 -> 10/3/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 05/3 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 06/3 Lên lớp. Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 26/02 -> 03/3/2018)   THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN HAI 26/02 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 27/02 Lên lớp. Đ/c Huế họp PGD.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 19 -> 24/02/2018) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 19/02 Nghỉ Tết Đ/c Hương BA 20/02 TƯ 21/02 Lên lớp. Lên lớp BGH NĂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 05 -> 10/02/2018) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 05/02 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Tặng quà Tết Nguyên đán đối với HS có…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 29/01 -> 03/02/2018) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 29/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 30/01 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 22 -> 27/01/2018) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 22/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 23/01

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 15 -> 20/01/2018) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 15/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 16/01 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 08 -> 13/01/2018) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 08/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 09/01 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 01 -> 06/01/2018) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 01/01 Nghỉ Tết Dương lịch BGH BA 02/01 Lên lớp. Lên lớp. BGH TƯ 03/01 KTĐK khối…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 25 -> 30/12/2017) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 25/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 26/12 Lên lớp.