Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 12 -> 16/12/2016) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 12/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 13/12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 05 -> 10/12) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 05/12 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 06/12 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 28/11 -> 03/12) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 28/11 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 29/11 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 21/11 -> 26/11) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 21/11 Chào cờ: Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 22/11 Lên lớp….

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 14/11 -> 20/11) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 14/11 Chào cờ: Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. Đ/c Hương họp BCĐ kỷ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

  TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 7/11 -> 13/11) Lớp trực tuần: 4A   THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 7/11 Chào cờ: Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH