Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 15/5 -> 19/5/2017) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 15/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 16/5 KTĐK…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 08/5 -> 13/5/2017) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 08/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Phát động cuộc thi “Ý tưởng trẻ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 03/5 -> 06/5/2017) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 01/5 Nghỉ ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 BA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 24/4 -> 29/4/2017) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 24/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 25/4 Lên lớp….

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 17/4 -> 22/4/2017) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 17/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 18/4 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 10/4 -> 15/4/2017) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 10/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 11/4 Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 03/4 -> 08/4/2017) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 03/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH BA 04/4 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 27/3 -> 01/4/2017) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 27/3 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Gặp mặt GV đi thi GVG cấp…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 20/3 -> 25/3/2017) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 20/3 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 21/3 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 13/3 -> 18/3/2017) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 13/3 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 14/3 Lên lớp