Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 06/11 ->11/11/2017) Lớp trực tuần: 4B Sinh hoạt các CLB THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI  06/11 Chào cờ. Giao lưu               phát  triển năng lực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 30/10 ->04/11/2017) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 30/10 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực học sinh. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 31/10 Lên lớp.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 23/10 ->28/10/2017) Lớp trực tuần: 5D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 23/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 24/10 Lên lớp….

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 16/10 ->21/10/2017) Lớp trực tuần: 5C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 16/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 17/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 09/10 ->14/10/2017) Lớp trực tuần: 5B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 09/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp Lên lớp BGH BA 10/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 02/10 ->07/10/2017) Lớp trực tuần: 5A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 02/10 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 03/10 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 25/9 ->30/9/2017) Lớp trực tuần: 4D THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 25/9 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 26/9 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ ngày 18/9 ->23/9/2017) Lớp trực tuần: 4C THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 18/9 Chào cờ. Giao lưu                                                        phát triển năng lực HS.  Lên lớp. Lên lớp BGH BA 19/9 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ ngày 11/9 ->16/9/2017) Lớp trực tuần: 4B THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 11/9 Chào cờ. Lên lớp. Lên lớp BGH BA 12/9 Lên lớp Lên lớp BGH TƯ 13/9 Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 04/09 ->09/9/2017) Lớp trực tuần: 4A THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC  HAI 04/9 Chào cờ. Lên lớp. Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới BGH BA 05/9 Khai…