CÔNG ĐOÀN

Tháng Mười Một 3, 2016 9:07 sáng

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD&ĐT HUYỆN GIAO THỦY                DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

     CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ                              NHIỆM KỲ 2012-2017

*****

STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Chức vụ hiện tại Ghi chú
1 Nguyễn Thị Sợi 26.5.1969 X CĐSP GDTH Chủ tịch
2 Phùng Quý Quân 10.02.1960 THSP 12+2 GDTH Phó Chủ tịch
3 Trần Thị Hoa 12.7.1972 X CĐSP GDTH Ủy viên BCH, Trưởng ban Nữ công
4 Đặng Thị Thanh Hương 12.10.1964 X CĐSP GDTH Ủy viên BCH
5 Nguyễn Minh Phượng 08.12.1981 X TC Kế toán Ủy viên BCH