LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Tháng Một 22, 2018 7:33 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

(Từ ngày 22 -> 27/01/2018)

Lớp trực tuần: 5A

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC 
HAI 22/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH
BA 23/01 Lên lớp. Lên lớp. BGH
24/01 Lên lớp. Họp PHHS BGH
NĂM 25/01 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 26/01 Lên lớp. Lên lớp. BGH
BẢY 27/01  Tập huấn chuyên môn cấp huyện tại TH Ngô Đồng (cả ngày). Sinh hoạt các Câu lạc bộ. Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH