LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Tháng Một 29, 2018 9:01 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

(Từ ngày 29/01 -> 03/02/2018)

Lớp trực tuần: 5B

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC 
HAI 29/01 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH
BA 30/01 Lên lớp. Lên lớp. BGH
31/01 Lên lớp. Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH
NĂM 01/02 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 02/02 Lên lớp. Lên lớp. BGH
BẢY 03/02  Sinh hoạt chuyên môn cụm trường tại TH Bình Hòa. Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH