LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Tháng Hai 8, 2018 8:10 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

(Từ ngày 19 -> 24/02/2018)

Lớp trực tuần: 5D

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC 
HAI 19/02 Nghỉ Tết Đ/c Hương
BA 20/02
21/02 Lên lớp. Lên lớp BGH
NĂM 22/02 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 23/02 Lên lớp. Lên lớp. BGH
BẢY 24/02  Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH