LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Tháng Tư 2, 2018 1:58 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

(Từ ngày 02-> 07/4/2018)

Lớp trực tuần: 5B

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 02/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH
BA 03/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
04/4 Lên lớp. Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH
NĂM 05/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 06/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
BẢY 07/4 Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH