LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Tháng Tư 9, 2018 8:00 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

(Từ ngày 09-> 15/4/2018)

Lớp trực tuần: 5C

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 09/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH
BA 10/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
11/4 Khảo sát chất lượng khối 4,5 Khảo sát chất lượng khối 2,3 BGH
NĂM 12/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 13/4 Lên lớp (khối 1). Chấm bài khảo sát tại TH Bình Hòa BGH
BẢY 14/4  Chấm bài khảo sát tại TH Bình Hòa
CHỦ NHẬT 15/4  Học tập trải nghiệm tại Trang trại giáo dục Núi Ngăm Xanh (TP: Cán bộ, GV, NV, HS khối 4,5, CMHS)