LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Tháng Tư 16, 2018 9:45 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

(Từ ngày 16-> 21/4/2018)

Lớp trực tuần: 5D

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 16/4 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH
BA 17/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
18/4 Lên lớp. Liên hoan PTNLHSTH cấp tỉnh (18-20/4). Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH
NĂM 19/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 20/4 Lên lớp. Lên lớp. BGH
BẢY 21/4 Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH