LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Tháng Năm 3, 2018 8:42 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(Từ ngày 30/4-> 05/5/2018)

Lớp trực tuần: 4B

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 30/4 Nghỉ lễ Đ/c Huế
BA 01/5
02/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH
NĂM 03/5 Lên lớp. Lên lớp. Đ/c Hương họp BCH Đảng bộ. BGH
SÁU 04/5 Lên lớp. Lên lớp. Đ/c Hương, đ/c Huế họp UBND xã.

 

BGH
BẢY 05/5 Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH