LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 7, 2018 4:14 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

(Từ ngày 07-> 12/5/2018)

Lớp trực tuần: 4C

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 07/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH
BA 08/5 Lên lớp. Đ/c Du tập huấn tại ĐHSPKT Nam Định Lên lớp. BGH
09/5 Lên lớp. Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH
NĂM 10/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 11/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH
BẢY 12/5 Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH