LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35B

Tháng Năm 30, 2018 9:32 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 B

(Từ ngày 14-> 19/5/2018)

Lớp trực tuần: 4D

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 14/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Lên lớp. BGH
BA 15/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH
16/5 Lên lớp. Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH
NĂM 17/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH
SÁU 18/5 Lên lớp. Lên lớp. BGH
BẢY 19/5 Sinh hoạt các Câu lạc bộ. BGH