LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35D

Tháng Năm 30, 2018 9:35 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35D

(Từ ngày 28/5-> 02/6/2018)

Lớp trực tuần: 5B

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 28/5 Chào cờ. Giao lưu phát triển năng lực HS. Lên lớp. Duyệt học bạ lớp 1,2,3 Lên lớp. BGH
BA 29/5 Lên lớp. Duyệt học bạ lớp 4,5 BGH
30/5 Lên lớp. Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 BGH
NĂM 31/5 Bàn giao chất lượng cuối năm Làm hồ sơ thi đua BGH
SÁU 01/6 GV, HS bắt đầu nghỉ hè   BGH
BẢY 03/6 Xét tuyển HS lớp 1 (2018-2019)

 

BGH