Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Hà

Địa chỉ: Xóm 2, xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Phan Thị Huế – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0976193095 – Email: tieuhocgiaoha@gmail.com