ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2020

Tháng Chín 25, 2017 9:06 sáng

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2020

 

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy Giao Thủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, Kế hoạch hướng dẫn số 02-KH/ĐU ngày 03/7/2017 của BCH Đảng bộ xã Giao Hà về việc hướng dẫn tổ chức đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, ngày 23/9/2017, Chi bộ trường Tiểu học Giao Hà đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020 với tổng số đảng viên được triệu tập gồm 23 đ/c.

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Tô Xuân Quảng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phùng Thị Mai – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

– Đoàn Chủ tịch Đại hội: 3 Đ/c:

  1. Đ/c Nguyễn Văn Hương – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  2. Đ/c Phan Thị Huế – Phó Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
  3. Đ/c Phùng Quý Quân – Chi ủy viên

– Thư ký Đại hội: 1 Đ/c.

  1. Đ/c Đặng Thị Phi Nga – Đảng viên

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ do Đ/c Phan Thị Huế – Phó Bí thư chi bộ trình bày.

Phần tham luận tại đại hội có 2 đ/c đảng viên phát biểu ý kiến:

– Đ/c Trần Thị Hoa tham luận về công tác xây dựng Đảng.

– Đ/c Phùng Thị Hồng tham luận về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Xuân Quảng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Đại hội đã bầu chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 gồm các đồng chí:

  • Đ/c Nguyễn Văn Hương – Bí thư
  • Đ/c Phan Thị Huế – Phó Bí thư
  • Đ/c Phùng Quý Quân – Chi ủy viên.

Chi ủy  khoa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội .

21761642_1977726739179205_436456282397861543_n

Đ/c Đặng Thị Phi Nga – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Hương – Bí thư chi bộ đã trân trọng cảm ơn  Đ/c Tô Xuân Quảng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – thay mặt cho Đảng, Chính quyền địa phương về dự chỉ đạo, động viên và giao nhiệm vụ cho Đại hội. Đ/c đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đ/c  đảng viên và cán bộ trong Chi bộ đã đóng góp công sức, trí tuệ để góp phần vào thành công chung của Đại hội. Đ/c cũng đề nghị mỗi đ/c đảng viên và cán bộ trong Chi bộ  phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tham mưu tích cực trên trọng trách được phân công, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, vận động đội ngũ giáo viên, nhân viên trong đơn vị cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.