Công văn số 50/PGDĐT-TH ngày 12/3/2018 của PGD về việc hướng dẫn khảo sát năng lực môn Tiếng Anh lớp 3

Tháng Ba 13, 2018 2:05 chiều
 
UBND HUYỆN GIAO THUỶPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 50 /SGDĐT-GDTH

V/v hướng dẫn tổ chức khảo sát năng lực môn Tiếng Anh khối lớp 3

năm học 2017-2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Giao Thuỷ, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

 

Kính gửi:  Các trường tiểu học trong toàn huyện.

 

Thực hiện Công văn số 276/SGDĐT-GDTH ngày 06/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát năng lực môn Tiếng Anh cho học sinh khối lớp 3 năm học 2017 – 2018, Phòng GD&ĐT triển khai tới các trường tiểu học trong toàn huyện kế hoạch khảo sát như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nhằm khảo sát thực trạng dạy và học Tiếng Anh trong các nhà trường tiểu học.

– Làm cơ sở để rút kinh nghiệm, điều chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường tiểu học.

 1. Yêu cầu

– Tổ chức khảo sát nhẹ nhàng, nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác năng lực học tập của học sinh.

– Quá trình khảo sát không làm ảnh hưởng tới hoạt động dạy học, không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

– Không sử dụng kết quả khảo sát để đánh giá giáo viên và học sinh.

 1. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT: Học sinh khối lớp 3 toàn huyện, năm học 2017 – 2018.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KHẢO SÁT

 1. Nội dung khảo sát

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT; năng lực vận dụng kiến thức của học sinh được giới hạn từ tuần 1 đến hết tuần 23 (theo khung thời gian năm học) của năm học 2017 – 2018.

 1. Hình thức khảo sát

Học sinh khối lớp 3 thực hiện 01 bài khảo sát Tiếng Anh theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, trong đó có đủ 4 nội dung Nghe, Nói, Đọc, Viết.

 1. Cấu trúc đề khảo sát

– Xây dựng theo ma trận (gửi kèm theo Công văn).

– Thời gian: 60 phút, bao gồm 4 kỹ năng: Nghe (40%), Nói (10%), Đọc (25%), Viết (25%).

 1. Thời gian khảo sát: Chiều ngày 26/4/2018.
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 3. Gửi đề khảo sát đề xuất

Mỗi trường gửi 01 đề khảo sát tham gia theo nội dung, hình thức, cấu trúc quy định tại mục III và ma trận đề trong file đính kèm về Phòng GD&ĐT vào 8h ngày 16/03/2018 (Đ/c Nguyễn Thị Hằng – CV tổ TH nhận)

 1. Cơ sở vật chất

Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ đài cassette có ổ đĩa hoặc máy tính và loa cho phần thi Nghe hiểu.

 1. Bàn giao đề khảo sát: 8h ngày 26/4/2018, Chủ tịch các Hội đồng coi khảo sát môn Tiếng Anh khối 3 nhận đề tại Phòng GD&ĐT Giao Thuỷ, kiểm tra, sắp xếp, bảo mật bài khảo sát theo đúng quy định.
 2. Tổ chức khảo sát

– Thông báo kế hoạch khảo sát môn Tiếng Anh khối lớp 3 cho cha mẹ học sinh và học sinh (tính từ thời điểm nhận được Công văn).

– Học sinh được xếp theo thứ tự A, B, C và chia vào các phòng khảo sát. Mỗi phòng 28 học sinh, số học sinh còn dư xếp vào phòng cuối cùng (không quá 30 học sinh). Các trường nộp đăng kí số lượng khảo sát theo mẫu đính kèm về Phòng GD&ĐT vào 8h ngày 16/3/2018 qua gmail tieuhocgiaothuy@gmail.com

– Thời gian tiến hành khảo sát:

Từ 14h00’ đến 14h10’: Mở bì và phát đề khảo sát cho học sinh;

Từ 14h10’ đến 14h30’: Giám thị bật băng cho học sinh làm phần Nghe hiểu. Sau khi nghe 02 lần, giám thị nhắc học sinh chuyển sang làm phần Đọc hiểu, Viết, Nói, đồng thời niêm phong đĩa Nghe;

Từ 14h 35’ đến 15h15’ học sinh làm phần Đọc hiểu, Viết, Nói;

Hết giờ làm bài, giám thị nộp bài cho Hội đồng khảo sát của trường và cùng tiến hành niêm phong (có chữ ký xác nhận của giám thị và dấu của nhà trường).

– Phòng GD&ĐT sẽ ra quyết định thành lập các Hội đồng coi, chấm khảo sát theo hướng coi chéo, chấm chung.

– Các trường tiểu học chuẩn bị các điều kiện để việc khảo sát đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

 1. Kinh phí khảo sát: Kinh phí in sao đề bài, tổ chức coi, chấm bài khảo sát thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành; tuyệt đối không thu tiền học sinh.

Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các trường tiểu học triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những quy định nêu trên để việc khảo sát diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:– Như kính gửi;

– Trưởng phòng (để b/c);

– Lưu HCTH, tổ TH.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

 

Phùng Văn Hà